അറിയിപ്പ്: 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യുടെ പുതിയരൂപം വായിക്കാന്‍ www.kasaragodvartha.com സന്ദര്‍ശിക്കുക. 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യിലെ പഴയ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. Posted on 31.08.2010

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home4/kasargod/public_html/old1.kasaragodvartha.com/admin/function.php on line 98
News Last Updated on
12th December 2017 02:28:27 PM
Bookmark and Share
 
 
Malayalam Rights Of Endhiran Sold For Rs. 5 Crore
 
The Tamil movie Endhiran, which is already known to be the most expensive Indian film with a budget of Rs. 200 crore, has created history in Mollywood also. In Kerala, the Malayalam dubbed version of the movie has been sold for a record amount of Rs. 5 crore.

One of the top production and distribution companies in Malayalam film industry called G.P.Vijayakumar of Seven Arts, has bought the rights of Endhiran. The amount is one of the highest ever paid dubbed films in Kerala. On the other hand, the Telugu rights of the movie earned the makers a whopping amount of Rs. 33 crore. With this, the Rajinikanth and Aishwarya starrer ‘Endhiran’ has already earned about Rs. 38 crore from the South Indian states, even before it was released in theaters.

The owners of Malayalam rights of ‘Endhiran’ think that the film can easily earn much more than the amount it took them to acquire the rights. But a chance of great failure like Mani Ratnam’s Raavan/Raavanan cannot be denied too.

However, they have strong faith in the star power of Rajnikanth, who can draw thousands of viewers alone himself. The audio CD sales of the movie have also crossed the high limits.

Hope the film makes good business at the box office when it releases at the end of next month!
29th August 2010 12:01:40 PM
 
 
Comments for this news
 
Name: Date:
Comments:
 
 
print Print This Story email Email This Story comments Write Comment
 
More News
Make Us Your home Page Make Us Your Home page! RSS
Bekal informations