അറിയിപ്പ്: 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യുടെ പുതിയരൂപം വായിക്കാന്‍ www.kasaragodvartha.com സന്ദര്‍ശിക്കുക. 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യിലെ പഴയ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. Posted on 31.08.2010

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home4/kasargod/public_html/old1.kasaragodvartha.com/admin/function.php on line 98
News Last Updated on
12th December 2017 02:28:27 PM
Bookmark and Share
 
 
Beijing removed Indian maps from Expo, back in July
BEIJING: Beijing's refusal to give a visa to an Army general  because he commanded troops in J&K may have hurt relations but China betrayed signs it was hardening its approach to India in July. That was when officers of China's Public Security Bureau (PSB) marched unannounced into the India Pavilion at the World Expo2010 in Shanghai and confiscated brochures bearing a map of India.

Indian government officials told TOI that the PSB said they were taking the maps away because China objects to showing Arunachal Pradesh as part of Indian territory. Beijing claims Arunachal and does not recognize the frontier as a border. The PSB is really a euphemism for the police and is empowered to monitor foreign visitors and control dissent on campuses.

''They should have sent a letter to the Indian government instead of simply walking in and taking away the maps,'' an official said. The India Tourism Promotion Board, which put up the pavilion, and the Indian Consulate in Shanghai were not informed ahead of the incident of July 12. It happened within days of the National Security Adviser Shiv Shankar Menon visiting Beijing as Manmohan Singh's special envoy and meeting premier Wen Jiabao. Ironically, China has not objected to Pakistan distributing maps showing another disputed area, Pakistan-Occupied Kashmir, on Chinese soil.
29th August 2010 09:49:25 AM
 
 
Comments for this news
 
Name: Date:
Comments:
 
 
print Print This Story email Email This Story comments Write Comment
 
More News
Make Us Your home Page Make Us Your Home page! RSS
Bekal informations