അറിയിപ്പ്: 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യുടെ പുതിയരൂപം വായിക്കാന്‍ www.kasaragodvartha.com സന്ദര്‍ശിക്കുക. 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യിലെ പഴയ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. Posted on 31.08.2010

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home4/kasargod/public_html/old1.kasaragodvartha.com/admin/function.php on line 98
News Last Updated on
12th December 2017 02:28:27 PM
Bookmark and Share
 
 
Mumbai: 10 Jet Airways Staffers Suspended over Emergency Evacuation
Mumbai: The pilot and crew members of the Jet Airways flight involved in Friday night's emergency evacuation have been suspended after a preliminary inquiry report found "serious procedural lapses", an aviation authority said here Saturday.

The Directorate-General of Civil Aviation (DGCA)'s preliminary inquiry has indicated serious procedural lapses in dealing with the emergency and evacuation of the passengers as per procedures laid down in aircraft rules and regulations.

The DGCA probe holds responsible the crew members of the Jet Airways Mumbai-Chennai flight 9W-2302 for the mishap in which 25 passengers sustained injuries while evacuating the aircraft. The DGCA has suspended the flight commander, co-pilot, four cabin crew and four aircraft cabin maintenance members till further orders.

The DGCA has termed the incident "as serious" and said it would be investigated under Aircraft Rules, 1937's Rule 77C by a team comprising Director of Air Safety, Mumbai, Flight Operations Inspector and the Cabin Safety in-Charge of DGCA.

The Jet Airways Mumbai-Chennai flight 9W-2302 with 145 passengers, including six crew members, was scheduled for departure around 9 p.m. Friday when some passengers noticed smoke emanating from the left engine of the craft.

The passengers were immediately evacuated through chutes, and some passengers got injured.
29th August 2010 09:43:44 AM
 
 
Comments for this news
 
Name: Date:
Comments:
 
 
print Print This Story email Email This Story comments Write Comment
 
More News
Make Us Your home Page Make Us Your Home page! RSS
Bekal informations