അറിയിപ്പ്: 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യുടെ പുതിയരൂപം വായിക്കാന്‍ www.kasaragodvartha.com സന്ദര്‍ശിക്കുക. 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യിലെ പഴയ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. Posted on 31.08.2010

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home4/kasargod/public_html/old1.kasaragodvartha.com/admin/function.php on line 98
News Last Updated on
12th December 2017 02:28:27 PM
Bookmark and Share
 
 
Wiproites' wallets to turn heavy: 2nd pay hike in October
Bangalore: India's third-largest IT services company Wipro is planning pay rise for the employees at its IT services division. Likely to be effective from October, the pay rise will be the second in this calendar year by the company, reports Bibhu Ranjan Mishra of Business Standards.

According to sources within the company, the company had already started appraisals to give the hike from October. Wipro uses to give gives salary hikes to its offshore employees in October and onsite employees in January.Due to the slowdown, the company extended its annual compensation hike to February 2010 in 2009, and this year it's going ahead with its policy of giving wage hikes in October.

Wipro has reshuffled its grade structure by creating one more band in the "B" grade and about 20,000 people were taken in this new band, with promotions and salary raises effective from last month. Adding to it, the company also revised wage for its overseas employees in specific countries.

According to sources, Wipro's this year's hike is expected to be in double-digit.

Most of the Indian IT companies like Infosys, Wipro, TCS and HCL, saw a surge in their attrition rates during the last two quarters because of improved business environment. In order to contain this, the companies are moving to various initiatives like salary hikes.
19th August 2010 03:16:42 PM
 
 
Comments for this news
 
Name: Date:
Comments:
 
 
print Print This Story email Email This Story comments Write Comment
 
More News
Make Us Your home Page Make Us Your Home page! RSS
Bekal informations